Skip to main content
Deze info kun je o.a. delen via Facebook, Whatsapp en Linkedin

In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd wat er tijdens een bezoek aan een haarkliniek gebeurt, wat je kan verwachten en hoe er met je vertrouwelijke informatie wordt omgegaan.

Al enige tijd overweeg je om een haarkliniek te bezoeken. Nu heb je besloten om het te doen. Wees niet bezorgd want je komt in een haarkliniek alleen andere mensen tegen die zelf ook een haarprobleem hebben.

Het begint met een e-mail sturen, online afspraak maken of de telefoon oppakken. Meestal kun je binnen vier weken terecht.

Behulpzame Gids Bij Haaruitval: Alopecia Androgenetica. Een volledig informatieoverzicht

 

Aan de telefoon

De telefoniste van de haarkliniek zal eerst vragen naar algemene gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden vastgelegd in een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).

Wat is een EPD?

In een EPD worden alle gegevens, bevindingen en behandelplannen genoteerd zodat de dermatoloog een volledig beeld heeft van de geschiedenis en de huidige status van de patiënt.

Een Elektronisch Patiënten Dossier bevat vertrouwelijke informatie

Huisartsen en ziekenhuizen kunnen dit EPD niet inzien. Het EPD is alleen in te zien door gerechtigde medewerkers van de kliniek. Vervolgens informeert de telefoniste jou over de invulling van het bezoek en hoe lang dit gaat duren. Dit duurt ruwweg 1,5 – 2 uur. Een bezoek aan een haarkliniek bestaat uit een bloedanalyse, een fotoanalyse (trichogram) en een gesprek met de dermatoloog.

Vergoeding? Zorg ervoor dat je een verwijsbrief hebt!

Met een verwijsbrief kom je namelijk in aanmerking voor een vergoeding van je zorgverzekering. Zonder verwijsbrief heb je geen recht op een vergoeding. Deze kun je krijgen van je huisarts of van een medisch-specialist (dermatoloog). Een verwijsbrief is een brief of e-mail waarin staat dat je bij de huisarts geweest bent en hij jou doorstuurt naar, in dit geval, een haarkliniek. Een verwijsbrief ziet er ongeveer zo uit:

Voorbeeld van verwijsbrief door huisarts

Een verwijsbrief is niet verplicht: ook zonder verwijsbrief kun je terecht bij een haarkliniek.

Hoe hoog is mijn vergoeding?

Om te bepalen hoe hoog jouw vergoeding is, neem je deze stappen:

1. Bepaal of de haarkliniek een zorginkoopovereenkomst met zorgverzekeraars heeft. Kijk op de website of bel de kliniek op.
2. Er zijn twee mogelijkheden: de haarkliniek heeft wel een zorginkoopovereenkomst of de haarkliniek heeft geen zorginkoopovereenkomst.
3. Optie 1: de haarkliniek heeft wel een zorgovereenkomst. Mooi, dan zijn er vaste vergoedingen. Deze kun je op de website vinden of telefonisch opvragen bij jouw zorgverzekeraar.

Optie 2: De kliniek heeft geen zorgovereenkomst. Jouw vergoeding wordt dan gebaseerd op het passantentarief. Met passantentarief wordt het bedrag bedoeld dat de kliniek vraagt voor een behandeling. Deze prijs staat bij iedere kliniek vermeld op de website. Dat je een vergoeding hiervoor krijgt staat vast. Elke zorgverzekeraar is namelijk wettelijk verplicht een deel van het passantentarief te vergoeden (Zorgwet, artikel 13). Wettelijk is vastgelegd dat iedere patiënt zelf mag bepalen naar welke arts hij gaat: de vrije artsenkeuze.

4. Na je behandeling in de kliniek ontvang je de factuur. Deze betaal je ter plekke. Vervolgens dien je de factuur bij jouw zorgverzekering in. Het uit te keren percentage is afhankelijk van de soort verzekering die jij hebt. Raadpleeg hiervoor jouw zorgpolis. Op de factuur zullen de volgende gegevens staan:
– AGB-code van de kliniek
– Declaratiecode (DBC-code) | de code voor haar -en nagelafwijkingen is 15C632
– Zorgactiviteit code | in het voorbeeld hieronder: subtrajectnummer
– Zorgproductcode

Zorg ervoor dat deze gegevens op je factuur voor de zorgverzekeraar vermeld staan

AGB-code

De AGB-code is een code die toegekend wordt aan medisch personeel, ziekenhuizen en klinieken. Deze code is uniek. Je kunt deze vinden op de website of telefonisch opvragen.

Declaratiecode (DBC-code)

De DBC-code is een code die toegekend wordt aan verschillende typen behandelingen. Zo is de code voor haar- en nagelafwijkingen 15C632.

Zorgactiviteit code

Een zorgactiviteit code is een 6-cijferige code waarmee een bepaalde medische handeling aangeduid wordt.

Zorgproductcode

Een zorgproductcode is een code die aangeeft hoe hoog de vergoeding is voor een bepaalde medische behandeling. De zorgproductcode voor haar- en nagelafwijkingen is 120701027.

Jouw zorgverzekering

Je zorgverzekering heeft bovenstaande gegevens nodig om de kliniek en de behandeling te identificeren. Zonder deze gegevens kan de zorgverzekering jouw aanvraag niet behandelen. Als je voorafgaand aan je bezoek wilt weten hoe hoog je vergoeding is, neem dan contact op met je zorgverzekering en zorg dat je deze gegevens bijdehand hebt. Zij kunnen jou dan vertellen hoe hoog de vergoeding zal zijn.

Let op: het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag wordt in mindering gebracht op je uitstaand eigen risico.

Behulpzame Gids Bij Haaruitval: Telogeen Effluvium. Een volledig informatieoverzicht

 

Na het maken van de afspraak

Je ontvangt een e-mail (of brief) waarin de afspraak bevestigd wordt. Daarbij ontvang je een vragenlijst die je ingevuld meeneemt bij je bezoek aan de haarkliniek. Naast de algemene gegevens kun je vragen verwachten met betrekking tot je gezondheid, familie, je verwachtingspatroon en in hoeverre de kwaliteit van je leven wordt beïnvloed door het haar.

Vragenlijst voor patiënten met haarafwijking

Deze informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de kliniek.

Bezoek aan de haarkliniek

Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en overhandig je de ingevulde vragenlijst en verwijsbrief. De verwijsbrief wordt toegevoegd aan jouw dossier en de vragenlijst wordt verwerkt in het EPD.

De receptionist informeert je over wat er die dag zal gebeuren: bloedanalyse, foto analyse en gesprek met de tricholoog en dermatoloog.

Je neemt plaats in de wachtruimte waar koffie, thee en koekjes op basis van self-service beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat je afspraak enige tijd later begint omdat het programma van de kliniek kan uitlopen. Ieder individu heeft een verschillende reactie zodra ze de uitslagen van het onderzoek en het behandelplan horen, dus sommige mensen hebben tijdens het gesprek met de dermatoloog iets meer tijd nodig dan anderen. Mocht dit het geval zijn, dan brengt de receptionist je bij binnenkomst op de hoogte van de vertraging.

Bloedanalyse

Je wordt opgehaald voor de bloedanalyse. Mede aan de hand van de uitslag kan de dermatoloog een behandelplan opstellen.

In een aparte ruimte neem je plaats op een stoel en stroop je je mouw op. De prik (veneuze punctie) wordt gezet op de welbekende plek op je onderarm, in de elleboogplooi. Nadat het buisje voldoende gevuld is krijg je een pleister en neem je weer plaats in de wachtruimte.

Als je liever een vingerprik hebt kun je dit kenbaar maken aan de verpleegkundige. Als dit mogelijk is kan aan je verzoek worden voldaan.

Bij de bloedanalyse worden waarden lichaamsfuncties bepaald

Het bloed wordt gebruikt om verschillende lichaamsfuncties te testen. De lichaamsfuncties waarop getest kan worden zijn: leverfunctie, nierfunctie, suiker, ijzer, cholesterol. Het is van belang om deze lichaamsfuncties te meten omdat ze invloed kunnen hebben op de gezondheid en de mogelijkheid om een bepaalde behandeling uit te kunnen voeren. Als sommige waarden niet in orde zijn kan de dermatoloog ervoor kiezen om een bepaalde behandeling niet uit te voeren.

Leverfunctie (GPT / ALAT)

De lever verwerkt alle stoffen die we door voeding innemen. Indien de lever niet goed functioneert zal de dermatoloog aarzelen om een extra geneesmiddel voor te schrijven dat ook door de lever moet worden afgebroken.

Suiker (Glucose)

Een te hoge glucosewaarde kan ertoe leiden dat de dermatoloog het nodig vindt om de glucosewaarde eerst te normaliseren voordat er een behandeling gestart kan worden.

Nierfunctie (Creatinine)

Een afwijkende nierfunctie kan ertoe leiden dat de dermatoloog het nodig vindt om de nierfunctie eerst te herstellen voordat er een behandeling gestart kan worden.

Hemoglobine (bloedgehalte)

Een laag hemoglobinegehalte kan passen bij een te lage hoeveelheid ijzer die in het bloed circuleert. Een tekort aan ijzer hindert de celdeling en hindert dus ook de groei van haren. Bij een te laag hemoglobinegehalte kan de dermatoloog een ijzerkuur voorschrijven als onderdeel van de behandeling.

Cholesterol

Incidenteel wordt cholesterol gemeten, indien uit de ziektegeschiedenis blijkt dat deze voorkomt samen met andere afwijkingen. Niet bij iedere patiënt is het noodzakelijk om het cholesterolgehalte te meten.

In het EPD worden de bloedwaarden vastgelegd

Het EPD wordt na de bloedanalyse aangevuld met de resultaten zodat deze zichtbaar worden voor de dermatoloog en tricholoog.

 

Lees hier de veelgestelde vragen met deskundig antwoord over ‘haaruitval en vitamine’.

 

Fotoanalyse

Na het bloedonderzoek is het tijd om foto’s van je hoofd en haar te maken. Het is van belang dat je geen gel, haarlak of andere middelen in je haar hebt. Als je dit niet gewend bent is het een goede optie om bijvoorbeeld een hoed te dragen tijdens je bezoek.

De fotosessie bestaat uit een portretfoto, overzichtsfoto’s en detailfoto’s. De fotosessie begint met de portretfoto.

Overzichtsfoto’s

Na de portretfoto volgen drie overzichtsfoto’s. Deze zien er zo uit:

Bij de fotoanalyse worden overzichtsfoto's gemaakt

Om deze overzichtsfoto’s te maken plaats je eerst je kin in het kuiltje van het statief en laat je je voorhoofd rusten tegen de halve maan.

Plaats je hoofd in het statief. Zo kunnen er vanuit vaste posities foto's van het haar genomen worden.

Dit zorgt ervoor dat je hoofd gefixeerd is en zo in exact dezelfde positie blijft.

Dan worden er drie foto’s genomen vanuit verschillende hoeken. De eerste overzichtsfoto wordt van de haargrens genomen, de tweede van de middenscheiding en de derde van de middenscheiding+kruin. Voor het nemen van deze foto’s wordt er met behulp van kammetjes een middenscheiding in je haren aangebracht.

Na afloop van de fotosessie bestaat de mogelijkheid om je haren weer in model te brengen.

Door de beelden op deze wijze vast te leggen kan de huidige situatie vergeleken worden met een volgende of vorige situatie, bijvoorbeeld een jaar later. De foto’s die volgend jaar genomen worden zullen vanuit exact dezelfde positie worden vastgelegd. Veranderingen in het haar worden op deze manier op betrouwbare wijze weergegeven.

Detailfoto’s

Dan mag je met je kin uit het statief. Nu is het tijd voor de detailfoto’s. Hierbij zit je op een stoel, terwijl de fotograaf de camera stevig op je hoofd drukt. De lens van deze camera is zo krachtig dat je op de foto’s de haren sterk vergroot kunt waarnemen.

De microscopische foto’s worden genomen vanuit vier, vaste posities en zien er zo uit:

Bij de fotoanalyse worden detailfoto's van het haar gemaakt

De eerste foto wordt genomen van de haargrens, de tweede van het midden van het hoofd, de derde van de kruin en de vierde van de corona (achter op je hoofd).

Net zoals de overzichtsfoto’s worden de detailfoto’s vanuit vaste posities genomen. Hierdoor kunnen de beelden van nu vergeleken worden met de beelden die een jaar eerder of later zijn genomen. Op deze manier kan vooruitgang of achteruitgang aangetoond worden.

De verzameling van detailfoto’s en de analyses hiervan wordt aangeduid met de term ‘trichogram’.

Behulpzame Gids Bij Haaruitval: Alopecia Areata. Een volledig informatieoverzicht

 

Terug naar de wachtruimte

Het onderzoek zit er voor jou nu op. Het bloed wordt geanalyseerd en de foto’s worden naar de imaging analist gestuurd. Het duurt ongeveer 30-40 minuten totdat de foto’s geanalyseerd zijn en de bevindingen hiervan zichtbaar worden voor de dermatoloog. Tijd voor een kop koffie!

Koffie en thee in de wachtruimte

Imaging analist

De imaging analist gaat nu de detailfoto’s analyseren. Hierbij wordt de dichtheid van de haren bepaald en wordt de dik-dun verhouding van de haren berekend (DD-ratio).

Dichtheid van de haren bepalen

Op ieder van de vier genomen foto’s wordt de dichtheid van de haren vastgesteld. De dichtheid van de haren wordt uitgedrukt in: aantal haren per vierkante centimeter.

Je spreekt van een hoge dichtheid als je meer dan 200 haren per cm2 hebt. Je spreekt van een lage dichtheid als je minder dan 100 haren per cm2 hebt.

DD-ratio berekenen

Als je mocht kiezen, dan wil je alleen maar dikke haren. Geen dunne haren. Als je niet weet waarom de diktes van je haren verschillen, kijk dan naar de illustraties in dit artikel over dunner wordend haar. Bij mensen met alopecia androgenetica (erfelijke kaalheid) wordt de haarcyclus drastisch verkort waardoor je veel dunne haren hebt. Dat is de eerste aanwijzing voor de dermatoloog dat er mogelijk sprake is van alopecia androgenetica. Bij andere haarafwijkingen, zoals een telogeen effluvium of alopecia areata, is er doorgaans nauwelijks verschil in haardikte.

Voordat de dermatoloog dergelijke zaken kan opmerken moeten de detailfoto’s eerst geanalyseerd worden. De imaging analist bepaalt op de detailfoto’s de verhouding tussen dunne en dikke haren. Hiervoor meet hij op iedere detailfoto de diameter van de drie dikste haren en de drie dunste haren. Vervolgens deelt hij het kleinste getal (opsomming dunne haren) door het grootste getal (opsomming dikke haren). Hieruit volgt een waarde, bijvoorbeeld 0,25. Dit betekent dat je dunste haren slechts 25% van de dikte hebben die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Van deze dunste haren heb je dus 75% dikte verloren!

De DD-ratio wordt berekend door de diameter van de dunste haren te delen door de diameter van de dikste haren

Met name bij personen met erfelijke kaalheid blijkt dat de dun-dik ratio (DD-ratio) van hun haren erg laag ligt, tussen de 0,20 en 0,30. Dit betekent dat de dikste haren véél dikker zijn dan de dunste haren.

Na de fotoanalyse worden de bevindingen van de imaging analist vastgelegd in het EPD. Deze zijn nu beschikbaar voor de dermatoloog en arts-tricholoog. De foto’s worden geprint en toegevoegd aan jouw dossier dat je bij vertrek van de receptionist overhandigd krijgt.

 

Lees hier de veelgestelde vragen met deskundig antwoord over ‘alopecia’.

 

In de tussentijd

Tijdens het koffiedrinken in de wachtruimte bereiden de tricholoog en dermatoloog jouw casus voor. Zij interpreteren de bloedwaarden, onderzoeken de foto’s en bestuderen de door u verstrekte informatie op het vragenformulier.

De dermatoloog en de tricholoog stellen een

Gesprek met arts-tricholoog en dermatoloog

Dan word je door de arts-tricholoog opgehaald en neem je samen plaats in een spreekkamer. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Je partner of begeleider is ook welkom.

Op basis van de verkregen informatie heeft de dermatoloog een diagnose gesteld en een behandelplan voorbereid. Dit behandelplan wordt uitgelegd en samen met jou besproken.

Het kan voorkomen dat het behandelplan niet overeen komt met de wensen van de patiënt. Als patiënt kun je dit direct kenbaar maken aan de dermatoloog. Bijvoorbeeld: in het behandelplan van de dermatoloog wordt een bepaald medicijn aangeraden, terwijl jij het gebruik ervan niet ziet zitten. Maak dit direct kenbaar zodat de dermatoloog (indien mogelijk) een alternatief kan voorstellen.

De dokter deelt de bevindingen met de patiënt

Na het gesprek met de arts-tricholoog

Na afloop van het gesprek loop je samen met de arts-tricholoog naar de receptie. Hij informeert de receptionist over het behandelplan dat jullie hebben besproken. Als in het behandelplan bepaalde middelen worden aangeraden legt de receptionist uit hoe deze verkrijgbaar zijn.

Je krijgt een fysiek dossier mee naar huis. Hierin zitten de uitgeprinte overzichtsfoto’s, detailfoto’s, een verslagbrief voor de huisarts (eventueel ook voor de specialist), een kopie voor jou en de factuur. Zorg ervoor dat je de factuur goed bewaart. Eerder in dit artikel heb je gelezen dat sommige klinieken geen zorgovereenkomst hebben met verzekeraars. In dat geval heb je de factuur nodig zodat je deze kunt indienen.

Check-up

Indien je met een behandeling start kun je verwachten dat er na een jaar een check-up ingepland wordt. Bij een check-up (controle-onderzoek / herhaalconsult) worden de verschillen aangetoond ten opzichte van het jaar ervoor. Zo kun je samen met de dermatoloog de resultaten van de behandeling beoordelen en bespreken. Je hoeft zelf geen contact met de haarkliniek op te nemen. Voor het maken van een afspraak zal de haarkliniek enige tijd van tevoren jou op de hoogte brengen dat de check-up datum nadert. Je kunt dan contact opnemen om een afspraak in te plannen.

Zo, nu je een duidelijker idee hebt van wat je kunt verwachten is de stap om contact op te nemen met een haarkliniek hopelijk verkleind.


Deze info kun je o.a. delen via Facebook, Whatsapp en Linkedin
0