Skip to main content
Deze info kun je o.a. delen via Facebook, Whatsapp en Linkedin

In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd wat er tijdens een herhaalconsult gebeurt, wat u kan verwachten en hoe er met uw vertrouwelijke informatie wordt omgegaan.

Herhaalconsult na een jaar

We zijn alweer een jaar verder, tijd voor een check-up. Tijdens een herhaalconsult wordt er gekeken naar de huidige situatie van het haar, vergeleken met een jaar geleden. Door middel van nieuwe foto’s worden de effecten van het behandelplan beoordeeld, wordt de leverfunctie opnieuw getest en worden de ervaringen van de patiënt besproken.

Wordt een herhaalconsult door mijn verzekering vergoed?

Ja, om te bepalen hoe hoog uw vergoeding is, neemt u deze stappen:

1. De kliniek heeft geen zorgovereenkomst. Uw vergoeding wordt gebaseerd op het passantentarief. Met passantentarief wordt het bedrag bedoeld dat de kliniek vraagt voor een behandeling. Deze prijs staat bij iedere kliniek vermeld op de website. Dat u een vergoeding hiervoor krijgt staat vast. Elke zorgverzekeraar is namelijk wettelijk verplicht een deel van het passantentarief te vergoeden (Zorgwet, artikel 13). Wettelijk is vastgelegd dat iedere patiënt zelf mag bepalen naar welke arts hij gaat: de vrije artsenkeuze.

2. Na uw behandeling in de kliniek ontvangt u de factuur. Deze betaalt u ter plekke. Vervolgens dient u de factuur bij uw zorgverzekering in. Het uit te keren percentage is afhankelijk van de soort verzekering die u hebt. Raadpleeg hiervoor uw zorgpolis. Op de factuur zullen de volgende gegevens staan:
– AGB-code van de kliniek
– Declaratiecode (DBC-code) | de code voor haar -en nagelafwijkingen is 15C632
– Zorgactiviteit code | in het voorbeeld hieronder: subtrajectnummer
– Zorgproductcode

Zorg ervoor dat deze gegevens op je factuur voor de zorgverzekeraar vermeld staan

AGB-code

De AGB-code is een code die toegekend wordt aan medisch personeel, ziekenhuizen en klinieken. Deze code is uniek. U kunt deze vinden op de website of telefonisch opvragen.

Declaratiecode (DBC-code)

De DBC-code is een code die toegekend wordt aan verschillende typen behandelingen. Zo is de code voor haar- en nagelafwijkingen 15C632.

Zorgactiviteit code

Een zorgactiviteit code is een 6-cijferige code waarmee een bepaalde medische handeling aangeduid wordt.

Zorgproductcode

Een zorgproductcode is een code die aangeeft hoe hoog de vergoeding is voor een bepaalde medische behandeling. De zorgproductcode voor haar- en nagelafwijkingen is 120701027.

Uw zorgverzekering

Uw zorgverzekering heeft bovenstaande gegevens nodig om de kliniek en de behandeling te identificeren. Zonder deze gegevens kan de zorgverzekering uw aanvraag niet behandelen. Als u voorafgaand aan uw bezoek wilt weten hoe hoog de vergoeding is, neem dan contact op met uw zorgverzekering en zorg dat u deze gegevens bijdehand hebt. Zij kunnen u dan vertellen hoe hoog de vergoeding zal zijn.

Let op: het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag wordt in mindering gebracht op uw uitstaand eigen risico.

 

Lees hier de 10 tips tegen haaruitval

 

Voorafgaand aan het herhaalconsult

U ontvangt een e-mail (of brief) waarin de afspraak bevestigd wordt. Daarbij ontvang u een vragenlijst die u ingevuld meeneemt bij het bezoek aan de haarkliniek. Naast de algemene gegevens kunt u vragen verwachten met betrekking tot uw gezondheid, familie, uw verwachtingspatroon en in hoeverre de kwaliteit van uw leven wordt beïnvloed door het haar.

Vragenlijst voor patiënten met haarafwijking

Deze informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de kliniek.

Bezoek aan de haarkliniek

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie en overhandigt u de ingevulde vragenlijst en verwijsbrief. De verwijsbrief wordt toegevoegd aan uw dossier en de vragenlijst wordt verwerkt in het EPD.

De receptionist informeert u over wat er die dag zal gebeuren: bloedanalyse (vingerprik) , foto analyse en gesprek met de tricholoog en dermatoloog.

U neemt plaats in de wachtruimte waar koffie, thee en koekjes op basis van self-service beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat uw afspraak enige tijd later begint omdat het programma van de kliniek kan uitlopen. Ieder individu heeft een verschillende reactie zodra ze de uitslagen van het onderzoek en het behandelplan horen, dus sommige mensen hebben tijdens het gesprek met de dermatoloog iets meer tijd nodig dan anderen. Mocht dit het geval zijn, dan brengt de receptionist u bij binnenkomst op de hoogte van de vertraging.

Bloedanalyse

Net als vorig jaar wordt u opgehaald voor de bloedanalyse. Dit keer is een vingerprik voldoende, aangezien alleen de leverfunctie (GPT / ALAT) getest wordt (uitzonderingen mogelijk).

In een aparte ruimte neemt u plaats op een stoel. De vingerprik wordt gezet en na enkele minuten kunt u weer plaats nemen in de wachtruimte.

Bij de bloedanalyse worden waarden lichaamsfuncties bepaald

Het bloed wordt gebruikt om verschillende lichaamsfuncties te testen. De lichaamsfuncties waarop getest kan worden zijn: leverfunctie, nierfunctie, suiker, ijzer, cholesterol. Het is van belang om deze lichaamsfuncties te meten omdat ze invloed kunnen hebben op de gezondheid en de mogelijkheid om een bepaalde behandeling uit te kunnen voeren. Als sommige waarden niet in orde zijn kan de dermatoloog ervoor kiezen om een bepaalde behandeling niet uit te voeren.

Leverfunctie (GPT / ALAT)

De lever verwerkt alle stoffen die we door voeding innemen. Indien de lever niet goed functioneert zal de dermatoloog aarzelen om een extra geneesmiddel voor te schrijven dat ook door de lever moet worden afgebroken.

Suiker (Glucose)

Een te hoge glucosewaarde kan ertoe leiden dat de dermatoloog het nodig vindt om de glucosewaarde eerst te normaliseren voordat er een behandeling gestart kan worden.

Nierfunctie (Creatinine)

Een afwijkende nierfunctie kan ertoe leiden dat de dermatoloog het nodig vindt om de nierfunctie eerst te herstellen voordat er een behandeling gestart kan worden.

Hemoglobine (bloedgehalte)

Een laag hemoglobinegehalte kan passen bij een te lage hoeveelheid ijzer die in het bloed circuleert. Een tekort aan ijzer hindert de celdeling en hindert dus ook de groei van haren. Bij een te laag hemoglobinegehalte kan de dermatoloog een ijzerkuur voorschrijven als onderdeel van de behandeling.

Cholesterol

Incidenteel wordt cholesterol gemeten, indien uit de ziektegeschiedenis blijkt dat deze voorkomt samen met andere afwijkingen. Niet bij iedere patiënt is het noodzakelijk om het cholesterolgehalte te meten.

In het EPD worden de bloedwaarden vastgelegd

Het EPD wordt na de bloedanalyse aangevuld met de resultaten zodat deze zichtbaar worden voor de dermatoloog en tricholoog.

 

Lees hier de veelgestelde vragen met deskundig antwoord over ‘haaruitval en vitamine’.

 

Fotoanalyse

Na het bloedonderzoek is het tijd om foto’s van uw hoofd en haar te maken. Het is van belang dat u geen gel, haarlak of andere middelen in uw haar hebt. Als u dit niet gewend bent is het een goede optie om bijvoorbeeld een hoed te dragen tijdens het bezoek.

De fotosessie bestaat uit een portretfoto, overzichtsfoto’s en detailfoto’s. De fotosessie begint met de portretfoto.

Overzichtsfoto’s

Na de portretfoto volgen drie overzichtsfoto’s. Deze zien er zo uit:

Bij de fotoanalyse worden overzichtsfoto's gemaakt

Om deze overzichtsfoto’s te maken plaatst u eerst uw kin in het kuiltje van het statief en laat uw voorhoofd rusten tegen de halve maan.

Plaats je hoofd in het statief. Zo kunnen er vanuit vaste posities foto's van het haar genomen worden.

Dit zorgt ervoor dat uw hoofd gefixeerd is en zo in exact dezelfde positie blijft.

Dan worden er drie foto’s genomen vanuit verschillende hoeken. De eerste overzichtsfoto wordt van de haargrens genomen, de tweede van de middenscheiding en de derde van de middenscheiding+kruin. Voor het nemen van deze foto’s wordt er met behulp van kammetjes een middenscheiding in uw haren aangebracht.

Na afloop van de fotosessie bestaat de mogelijkheid om uw haren weer in model te brengen.

Door de beelden op deze wijze vast te leggen kan de huidige situatie vergeleken worden met de vorige situatie, bijvoorbeeld een jaar eerder. De foto’s die volgend jaar genomen worden zullen vanuit exact dezelfde positie worden vastgelegd. Veranderingen in het haar worden op deze manier op betrouwbare wijze weergegeven.

Detailfoto’s

Dan mag u met de kin uit het statief. Nu is het tijd voor de detailfoto’s. Hierbij zit u op een stoel, terwijl de fotograaf de camera stevig op uw hoofd drukt. De lens van deze camera is zo krachtig dat je op de foto’s de haren sterk vergroot kunt waarnemen.

De microscopische foto’s worden genomen vanuit vier, vaste posities en zien er zo uit:

Bij de fotoanalyse worden detailfoto's van het haar gemaakt

De eerste foto wordt genomen van de haargrens, de tweede van het midden van het hoofd, de derde van de kruin en de vierde van de corona (achter op je hoofd).

Net zoals de overzichtsfoto’s worden de detailfoto’s vanuit vaste posities genomen. Hierdoor kunnen de beelden van nu vergeleken worden met de beelden die een jaar eerder of later zijn genomen. Op deze manier kan vooruitgang of achteruitgang aangetoond worden.

De verzameling van detailfoto’s en de analyses hiervan wordt aangeduid met de term ‘trichogram’.

Terug naar de wachtruimte

Het onderzoek zit er voor u nu op. Het bloed wordt geanalyseerd en de foto’s worden naar de imaging analist gestuurd. Het duurt ongeveer 30-40 minuten totdat de foto’s geanalyseerd zijn en de bevindingen hiervan zichtbaar worden voor de dermatoloog. Tijd voor een kop koffie!

Koffie en thee in de wachtruimte

Imaging analist

De imaging analist gaat nu de detailfoto’s analyseren. Hierbij wordt de dichtheid van de haren bepaald en wordt de dik-dun verhouding van de haren berekend (DD-ratio).

Dichtheid van de haren bepalen

Op ieder van de vier genomen foto’s wordt de dichtheid van de haren vastgesteld. De dichtheid van de haren wordt uitgedrukt in: aantal haren per vierkante centimeter.

Dichtheid van de haren

Je spreekt van een hoge dichtheid als je meer dan 200 haren per cm2 hebt. Je spreekt van een lage dichtheid als je minder dan 100 haren per cm2 hebt.

DD-ratio berekenen

Als je mocht kiezen, dan wil je alleen maar dikke haren. Geen dunne haren. Als u niet weet waarom de diktes van uw haren verschillen, kijk dan naar de illustraties in dit artikel over dunner wordend haar. Bij personen met alopecia androgenetica (erfelijke kaalheid) wordt de haarcyclus drastisch verkort waardoor u veel dunne haren hebt. Dat is de eerste aanwijzing voor de dermatoloog dat er mogelijk sprake is van alopecia androgenetica. Bij andere haarafwijkingen, zoals een telogeen effluvium of alopecia areata, is er doorgaans nauwelijks verschil in haardikte.

Voordat de dermatoloog dergelijke zaken kan opmerken moeten de detailfoto’s eerst geanalyseerd worden. De imaging analist bepaalt op de detailfoto’s de verhouding tussen dunne en dikke haren. Hiervoor meet hij op iedere detailfoto de diameter van de drie dikste haren en de drie dunste haren. Vervolgens deelt hij het kleinste getal (opsomming dunne haren) door het grootste getal (opsomming dikke haren). Hieruit volgt een waarde, bijvoorbeeld 0,25. Dit betekent dat uw dunste haren slechts 25% van de dikte hebben die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Van deze dunste haren heb je dus 75% dikte verloren!

De DD-ratio wordt berekend door de diameter van de dunste haren te delen door de diameter van de dikste haren

Met name bij personen met erfelijke kaalheid blijkt dat de dun-dik ratio (DD-ratio) van hun haren erg laag ligt, tussen de 0,20 en 0,30. Dit betekent dat de dikste haren véél dikker zijn dan de dunste haren.

Na de fotoanalyse worden de bevindingen van de imaging analist vastgelegd in het EPD. Deze zijn nu beschikbaar voor de dermatoloog en arts-tricholoog. De foto’s worden geprint en toegevoegd aan uw dossier dat u bij vertrek van de receptionist overhandigd krijgt.

 

Lees hier de veelgestelde vragen met deskundig antwoord over ‘alopecia’.

 

In de tussentijd

Tijdens het koffiedrinken in de wachtruimte bereiden de tricholoog en dermatoloog uw casus voor. Zij interpreteren de bloedwaarden, vergelijken de foto’s en bestuderen de door u verstrekte informatie op het vragenformulier.

De dermatoloog en de tricholoog stellen een

Gesprek met arts-tricholoog en dermatoloog

Dan wordt u door de arts-tricholoog opgehaald en neemt u samen plaats in een spreekkamer. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Uw partner of begeleider is ook welkom.

De huidige situatie wordt besproken en vergeleken met vorig jaar. Door de foto’s van vorig jaar te vergelijken met de foto’s die vandaag gemaakt zijn, kun je verschillen aantonen. Hieraan is af te leiden of het behandelplan werkt. U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen. Op basis van de resultaten en het gesprek wordt samen besloten de therapie te continueren of eventueel een aanpassing te maken.

De dokter deelt de bevindingen met de patiënt

Na het gesprek met de arts-tricholoog

Na afloop van het gesprek loopt u samen met de arts-tricholoog naar de receptie. Hij informeert de receptionist over eventuele wijzigingen in het behandelplan. Als in het behandelplan bepaalde middelen worden aangeraden legt de receptionist uit hoe deze verkrijgbaar zijn.

U krijgt een fysiek dossier mee naar huis. Hierin zitten de uitgeprinte overzichtsfoto’s, detailfoto’s, een verslagbrief voor de huisarts (en eventueel specialist), een kopie hiervan voor u, en de factuur. Zorg ervoor dat u de factuur goed bewaart. Eerder in dit artikel heeft u gelezen dat sommige klinieken geen zorgovereenkomst hebben met verzekeraars. In dat geval heeft u de factuur nodig om in te dienen.

Check-up

Zodra u de therapie continueert kunt u verwachten dat er na een jaar wederom een check-up ingepland wordt. Bij de check-up (controle-onderzoek / herhaalconsult) worden de verschillen aangetoond ten opzichte van het jaar ervoor. Zo kunt u samen met de dermatoloog de resultaten van de behandeling beoordelen en bespreken. U hoeft zelf geen contact met de haarkliniek op te nemen. Voor het maken van een afspraak zal de haarkliniek enige tijd van tevoren u op de hoogte brengen dat de check-up datum nadert. Dan kunt u contact opnemen en een afspraak in te plannen.


Deze info kun je o.a. delen via Facebook, Whatsapp en Linkedin
0