Saw Palmetto - TRIX Basic Alpha

Het effect van Saw Palmetto

Deze studie onderzoekt de effecten van Trix Basic Alpha, een 15:1-extract van zaagpalm, op hoofdhuidbedekking en haardikte bij vrouwen met de diagnose androgene alopecia.

De bevindingen suggereren dat dagelijks gebruik van zaagpalm de haardikte significant vergroot en de hoofdhuidbedekking verbetert. De effectiviteit van zaagpalm lijkt positief gecorreleerd met de gebruiksduur, waarbij grotere verbeteringen worden waargenomen na langdurig gebruik. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat zaagpalm dihydrotestosteron (DHT) kan remmen, vergelijkbaar met andere behandelingen zoals finasteride en dutasteride.

Inleiding

Alopecia Androgenetica, oftewel androgene alopecia, is een veelvoorkomende vorm van haarverlies die zowel mannen als vrouwen treft en wordt gekenmerkt door dunner wordend haar en verminderde hoofdhuidbedekking. Opkomende literatuur geeft aan dat zaagpalm (Serenoa repens) kan helpen het haarverlies bij personen met deze aandoening te verminderen. Deze studie heeft tot doel de effecten van Trix Basic Alpha, een 15:1-extract van zaagpalm, op hoofdhuidbedekking en haardikte bij vrouwen met de diagnose androgene alopecia te evalueren.

Doelstellingen

Ons primaire doel was om te onderzoeken of dagelijkse suppletie met zaagpalmextract de hoofdhuidbedekking en haardikte bij vrouwen met androgene alopecia verbetert. Specifiek wilden we veranderingen in haardiameter en de algemene hoofdhuidbedekking over een langere gebruiksperiode meten.

Materialen en Methoden

Een retrospectieve analyse werd uitgevoerd met behulp van gegevens van 42 vrouwelijke proefpersonen die door twee trichologen de diagnose androgene alopecia hadden gekregen. Deze proefpersonen gebruikten dagelijks 150 milligram zaagpalmextract voor een periode van één tot vier jaar, met een gemiddelde gebruiksduur van 2,6 jaar. Zowel macroscopische afbeeldingen van de hoofdhuid als microscopische afbeeldingen van haarimplantaten werden jaarlijks gemaakt om veranderingen te beoordelen.

Studiegegevens

  • Aantal proefpersonen: 42
  • Gemiddelde leeftijd bij aanvang: 54,4 jaar
  • Gemiddelde gebruiksduur van zaagpalm: 2,6 jaar

Haardikte werd gemeten met behulp van TT-ratio's, berekend door de som van de dikte van de drie dunste haren te delen door die van de drie dikste haren in hetzelfde microscopische beeld. Deze metingen werden op vier specifieke locaties op de hoofdhuid genomen.

Resultaten

De studie vond een significante toename in haardikte:

  Test TT-ratio's vooraf TT-ratio's na de test
Gemiddelde (willekeurige eenheden) 31.72 35.71
Standaardafwijking 3,13 5.09
Gekoppelde Student T-test P=0.00

Voor- en na-test afbeeldingen van twee proefpersonen die zaagpalm 3,5 jaar gebruikten: hoofdhuidbedekking varieerde van onveranderd tot verbeterd.

Subjectieve beoordelingen door proefpersonen over hoofdhuidbedekking: hoofdhuidbedekking is verbeterd.

  Test TT-ratio's vooraf TT-ratio's na de test
Score van hoofdhuiddekking (visuele beoordeling door onderwerpen)

1=minder dekking

2=geen verandering

3=meer dekking

2.3
Verandering van haaruitval

1=meer haaruitval

2=geen verandering

3=minder haaruitval

2.1

Subjectieve beoordelingen door trichologen over hoofdhuidbedekking: hoofdhuidbedekking is verbeterd.

Delta-TT, dat de toename of afname van haardikte uitdrukt, werd verkregen door de voor-behandelings TT-ratio's af te trekken van de na-behandelings TT-ratio's. Een logistische regressie identificeerde "jaren van gebruik" als een significante verklaring voor de variantie in delta-TT (P<0,05).

Conclusies

Zaagpalm verbetert de hoofdhuidbedekking bij vrouwen met androgene alopecia. Haardikte neemt significant toe met het gebruik van zaagpalm.

De duur van het gebruik van zaagpalm is direct gerelateerd aan de mate van verbetering in haardikte. Het maximale effect van zaagpalm wordt niet volledig bereikt binnen vier jaar gebruik. De toename in haardikte suggereert dat zaagpalm gedeeltelijk dihydrotestosteron (DHT) remt, vergelijkbaar met medicijnen zoals finasteride en dutasteride.

Voor meer gedetailleerde informatie en om de volledige studie te downloaden, klik hier.

Terug naar blog
Hair loss? Find your supplements - TRIX Basic Hair Quiz

Haaruitval? Vind je supplementen

Beantwoord een paar vragen over jouw haar en levensstijl, en wij adviseren jou een gepersonaliseerd supplementenplan dat is afgestemd op jouw behoeften.

  • Start onze Haargezondheid Quiz
  • Ontvang persoonlijk advies
  • Ontvang supplementen op maat
Begin de Quiz

Contact Formulier